0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

WSRL baggergebieden 31.1 32.1 en 36.1 (Aalst, Alem)

Het uit te voeren werk betreft de baggergebieden 31.1, 32,1 (Alem) en 36.1 welke zijn gelegen in de gemeente(n) Maasdriel en Zaltbommel.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onderhoudsbaggerwerk in watergangen en in hoofdzaak:

a. het treffen van organisatorische en administratieve voorbereidende werkzaamheden;
b. het inrichten en vullen van 3 weilanddepots;
c. het baggeren en hydraulisch (via persleiding) vervoeren van ca. 29.370 m3
baggerspecie naar de weilanddepots;
d. het baggeren van lijnvormige watergangen en deponeren van bagger op de kant:
ca. 13.800 m (ca. 15.880 m3);
e. het ontgraven en transporteren van baggerspecie naar depot(s)/verwerkingslocatie(s)
per as, totaal ca. 2.700 m3;
f. het reinigen van ca. 110 (totaal ca. 1.650 m) duikers;
g. het reinigen onder ca. 10 stuks bruggen en overkluizingen;
h. het aanbrengen van ca. 600 m beschoeiing;
i. en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta