0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Waterschap Rivierenland - Culemborg - 2020

Aannemingsbedrijf van der Lee heeft in opdracht van Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uitgevoerd binnen het stedelijk gebied in de gemeente Culemborg.
De baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in de hoofd- en overige watergangen gelegen in het stedelijk gebied van Culemborg. De vrijkomende baggerspecie is afgevoerd en nuttig toegepast op locatie Over de Maas en Depot Beuningen (slibbak) en ten slotte rest nog een deel niet toepasbare baggerspecie, dit zal naar de Slufter worden afgevoerd.

Het werk bestond in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:
• Treffen van voorbereidende werkzaamheden;
• Baggeren en per as vervoeren van ongeveer 9.500 m3 slib naar depot(s);
• Reinigen van ongeveer 100 duikers, met een lengte van ongeveer 1.500 m;
• Reinigen onder ongeveer 60 bruggen;
• Aanbrengen/herstellen van ongeveer 120 m beschoeiing;
• Verrichten van bijkomende werkzaamheden.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta