0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Waterschap Rivierenland Baggergebied 41.2, 42.1 en 42.2 (Vianen e.o.)

Het uit te voeren werk betreft het baggeren van watergangen gelegen binnen de grenzen van de Baggergebieden 41.2 (Biezen en Autena), 42.1 (Vianen West en Bloemendaal) en 42.2
(Achthoven, Lakerveld en Lexmond). Binnen deze baggergebieden liggen onder andere de kernen Vianen, Hei- & Boeicop en Zuiderveld en Schoonrewoerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onderhoudsbaggerwerk in watergangen en in hoofdzaak:

a. het treffen van organisatorische en administratieve voorbereidende werkzaamheden;
b. het inrichten en vullen van 3 weilanddepot(s);
c. het baggeren en hydraulisch (via persleiding) vervoeren van ca. 52.000 m3 baggerspecie naar een
drietal weilanddepots;
d. het baggeren van lijnvormige watergangen en deponeren van bagger op de kant:
ca. 42 km (ca. 26.000 m3);
e. het ontgraven en transporteren van baggerspecie naar depot(s)/verwerkingslocatie(s) per as, totaal ca.
18.000 m3;
f. het reinigen van ca.238 (totaal ca. 3.000 m) duikers;
g. het reinigen onder ca. 213 stuks bruggen en overkluizingen;
h. het aanbrengen/herstellen van ca. 400 m beschoeiing;
i. en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta