0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Provincie Flevoland - Baggeren Vollenhoverkanaal

In opdracht van Provincie Flevoland zal Aannemingsbedrijf van der Lee verschillende werkzaamheden gaan uitvoeren aangaande het baggeren van het Vollenhoverkanaal.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het baggeren van verontreinigde baggerspecie uit de watergangen.
Hoeveelheid: 11.386 m3
b. vervoeren en verwerken verontreinigde baggerspecie naar depot IJsseloog.
Hoeveelheid: 11.386 m3
c. baggeren baggerspecie uit watergangen
Hoeveelheid: 5.356 m3
d. vervoeren en verwerken stroomafwaarts in de vaargeul:
Hoeveelheid: 5.356 m3
e. afvoer en storten bodemvreemd materiaal.
f. verrichten van alle bijkomende werkzaamheden

Dit project zal eind 2020 worden afgerond. 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta