0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Onderhoud Groene Keringen - Hoogheemraadschap van Rijnland

In opdracht vanĀ  Hoogheemraadschap van Rijnland zullen er in de periode 2019 – 2023 verschillende onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Maaien van gewas(sen);
b. Inmeten van de bestaande situatie;
c. Plaatsen van tijdelijke afrasteringen t.b.v. vee;
d. Verwijderen van tijdelijke afrasteringen t.b.v. vee;
e. Verwijderen van bestaande beschoeiingen en damwanden;
f. Verwijderen van hekwerken en afrasteringen;
g. Het aanbrengen van hekwerken en afrasteringen;
h. Leveren van erosiebestendige klei;
i. Grondwerk ten behoeve van ophogen en verbeteren van de kade;
j. Aanbrengen van beschoeiingen en damwanden;
k. Aanbrengen van betonbanden;
l. Uitmeten van de nieuwe situatie;
m. Afwerken en inzaaien van de kade;
n. Opstellen van revisietekeningen (met hoogtemeting en dwars/lengteprofielen);
o. Het verwijderen en afvoeren van bomen en struiken;
p. En alle voor een juiste uitvoering noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta