0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Nieuw-Vossemeer baggeren en beschoeiing - Brabantse Delta

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta voerde aannemingsbedrijf Van der Lee in Nieuw-Vossemeer aan de watergang Brouwerijsloot onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit. Hierbij werd eerste de oever vrijgemaakt van eventuele obstakels in de bodem. Hierna zijn bestaande oeverconstructies verwijderd en afgevoerd. Om daarna een nieuwe oeverconstructie te plaatsen met palen en schotten (Damplanken). Om uiteindelijk de aangeslibde baggerspecie te verwijderen.

 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta