0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Natuurmonumenten aanleg vooroever De Wieden

In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten heeft Aannemingsbedrijf van der Lee verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Het doel van het project is om door middel van de aanleg van een 700 meter lange grondkerende
constructie, bergingsruimte te realiseren. Deze bergingsruimte zal in de loop van 2020 door een nog
onbekende partij worden gebruikt voor het verwerken van vrijkomende materialen uit de te ontgraven
petgaten. Om zo op de langere termijn de laagveenmoeras ecosystemen te ontwikkelen en te
behouden.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:
• Voorbereidende engineeringswerkzaamheden;
• Voorbereidende werkzaamheden op projectlocatie;
• Aanbrengen 700m1 grond kerende constructie (bestaande uit zand en stortsteen);
• Aanbrengen uitstroom voorziening;
• Bijkomende werkzaamheden en opruimen werkterrein.

 

Dit project is eind juli 2020 afgerond

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta