0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Maaiwerkzaamheden Gemeente Schiedam 2020

In opdracht van Gemeente Schiedam zal Aannemingsbedrijf van der Lee verschillende maaiwerkzaamheden uitgevoeren.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:
• Voorbereidende werkzaamheden;
• Maaien van nat profiel van watergangen;
• Bij maaien bij diverse kunstwerken zoals duikers en bruggen;
• Opruimen van maaisel en afvoeren naar erkend verwerker;
• Toepassen verkeersmaatregelen gedurende de uitvoering;
• Toepassen maatregelen i.v.m. verantwoorde uitvoering in het kader van flora & fauna;
• Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden i.o. met opdrachtgever.

 

Dit project zal begin november 2020
worden afgerond. 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta