0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Inrichtingsmaatregelen Westbroekse Zodden, Huis-te-Hart, Noorder Maarsseveense Plassen en Molen - Provincie Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht voert aannemingsbedrijf Van der Lee inrichtingsmaatregelen uit in de Westbroekse Zodden, Huis-te-Hart. De Noorder Maarsseveense Plassen en Molen in de provincie Utrecht. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van ongewenste opslag vooruitlopend op de maaiwerkzaamheden. Vervolgens word er onder meer gemaaid op de geplagde vlakken, de beheer- en onderhoudspaden en de taluds in droge en natte watergangen. Naast het maaien worden de taluds van de petgaten en de natuurvriendelijke oevers geknipt. Daarnaast word het natte profiel van de hoofdwatergang ook geknipt en word het maaisel vervoerd naar een daarvoor aangewezen locatie.

© Copyright 2020 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta