0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Raamovereenkomst baggerwerk stedelijk gebied Gemeente Zwijndrecht

Aannemingsbedrijf van der Lee is een raamovereenkomst aangegegaan met opdrachtgever Gemeente Zwijndrecht.

Het uit te voeren werk is gelegen binnen het stedelijk gebied van de Gemeente Zwijndrecht en Waterschap Hollandse Delta.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. baggerwerkzaamheden;
b. transport en storten van baggerspecie;
c. schoonspuiten van duikers;
d. het afvoeren en storten van bodemvreemd materiaal;
e. het treffen van verkeersmaatregelen;
f. en alle voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden

 

Bijgaand de tekening m.b.t. de locaties van de uit te voeren werkzaamheden:

20353_B_Zwijndrecht305

 

 

 

 

 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta