0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Brabantse Delta baggeren Steenbergen & Moerdijk

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta zal Aannemingsbedrijf van der Lee verschillende werkzaamheden uitvoeren.

Het uit te voeren werk is voornamelijk gelegen binnen het stedelijk gebied van Moerdijk, Steenbergen en
Geertruidenberg.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Perceel 1:
– het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
– het inrichten van overslaglocaties;
– het baggeren van diverse watergangen in stedelijk gebied;
– het reinigen van duikers;
– het vervangen van beschoeiing;
– het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Perceel 3:
– het inrichten van overslaglocaties;
– het baggeren van de blusvijver in de kern Nieuw-Vossemeer.
– het vervoeren van vrijkomend sediment naar een, door het bevoegd
gezag erkende (vergunde), plaats van verwerking of toepassing (ter keuze van de aannemer).

Percelen 2 en 4:
– het vervoeren van vrijkomend sediment naar een, door het bevoegd
gezag erkende (vergunde), plaats van verwerking of toepassing (ter keuze van de aannemer).

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta