0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren visvijver aan de Torenlaan te Rossum

In opdracht van gemeente Maasdriel heeft Aannemingsbedrijf Van der Lee de visvijver aan de Torenlaan in Rossum gebaggerd. Omdat de visvijver niet diep genoeg was leverde dit verschillende problemen op. De doorstroming werd belemmerd en ook de vissers ervaarden hinder van de ondiepte. De baggerwerkzaamheden zijn middels een schuifboot en een kraan uitgevoerd. Tevens is het (drijf-)vuil en zijn de plantresten, wortelstokken en andere bodemvreemde materialen verwijderd. De vrijgekomen baggerspecie is afgevoerd en nuttig toegepast. Zo zijn de doorstromingsprobemen opgelost, is de hinder weggenomen en kan gemeente Maasdriel samen met de inwoners weer genieten van een prachtige visvijver.

 

Dit project is uitgevoerd in week 21 van het jaar 2020.

 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta