0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggerwerkzaamheden Schie en Binnenhavens Schiedam 2021

UPDATE 25-2-2021: De meest recente versie van de planning is geüpload. Er zijn  nieuwe foto’s toegevoegd aan de slideshow onderaan deze pagina.

UPDATE 10-2-2021: Gezien de huidige weersomstandigheden liggen de werkzaamheden tijdelijk stil. De te baggeren watergangen in stedelijk gebied zullen desondanks voor 1 april 2021 afgerond zijn. Daarna pakken wij de werkzaamheden op aan de Noordzijde van het industriegebied. U wordt maandelijks geïnformeerd middels een bewonersbrief waarin de stand van zaken verder wordt toegelicht.

UPDATE 22-1-2021: Diverse media hebben een mooi stuk geplaatst op hun website over de werkzaamheden die wij in samenwerking met Strukton uitvoeren in Schiedam. Zie hieronder de links:

https://www.schiedam.nl/a-tot-z/baggeren-in-schie-en-binnenhavens-voor-betere-doorvaart

https://schiedam24.nl/nl/nieuws/nieuws/baggeren-scheelt-veertigduizend-kuub-slib-in-binnenhavens/16142

https://www.ad.nl/waterweg/baggeren-van-havens-schiedam-nodig-voor-betere-vaardoorgang~ab011b2b/

In onderaanneming van Strukton zal Aannemingsbedrijf van der Lee uit Bruchem baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren in de binnenwateren en binnenhavens van de Gemeente Schiedam.

In de periode van de 2e helft van januari tot medio april 2021, wordt er 45.000m3 aan slib wat aanwezig is op de waterbodem verwijderd. Dit zorgt ervoor dat de gewenste waterdiepte wordt bereikt en het verbeterd de waterkwaliteit doordat de doorstroming verbeterd.

Werkzaamheden

Wij zullen verschillende werkzaamheden gaan uitvoeren rondom de baggerwerkzaamheden; zo transporteren wij de baggerspecie, voeren we drijfvuil, plantresten en bodemvreemd materiaal af, treffen we om de werkzaamheden uit te kunnen voeren verschillende verkeers- en scheepsvaartmaatregelen en voeren we nog een tal aan werkzaamheden uit om van dit project een succes te maken. Er wordt op meerdere plaatsen binnen de gemeente tegelijk gewerkt, zo zorgen we ervoor dat de werkzaamheden voor het nieuwe vaarseizoen zijn afgerond.

Materieel 

Er zal gebruik gemaakt worden van een 2-tal kraanpontons waarbij de vrijkomende slib rechtstreeks wordt overgeladen op beunschepen. Op smallere, moeilijk bereikbare locaties worden beunbakken ingezet welke nadat ze zijn volgeladen naar een overslaglocatie worden gevaren. Hier wordt de slib overgeladen in een beunschip en vervolgens afgevoerd.

Duurzaamheid

De werkzaamheden worden uitgevoerd met groot materieel. Door gebruik te maken van grotere schepen, zullen er minder vaarbewegingen plaatsvinden. Daarnaast gebruiken de baggermachines een mengsel van diesel en biodiesel (HVO50). Hiermee wordt ruim 50% minder CO2 uitgestoten wat dus duurzamer is dan bij een traditionele werkwijze.

Beperken overlast

Baggerwerkzaamheden gaan altijd gepaard met geluid van verschillende machines. Ook kan tijdens het baggeren enige geur van de bagger afkomen omdat deze boven water in aanraking komt met zuurstof. Door de werkzaamheden kan het water vertroebelen. Wij maken gebruik van een bellenscherm, wat voorkomt dat vervuild slib kan verspreiden. De doorvaart wordt hierdoor niet belemmerd. Ook kunt u enige hinder ervaren van brugopeningen en vaarbewegingen.

Wij doen ons uiterste best om de hinder voor u tot een minimum te beperken. We vragen ondanks dat om uw begrip.

Impressie & vragen

Onderstaand hebben we enkele foto’s geplaatst om u een impressie te geven van het project. U ziet hier de locaties waar wij aan het werk gaan met daarbij enkele afbeeldingen van het materieel wat wij zullen inzetten.

Mocht u vragen hebben, operkingen hebben, of iets anders waarbij wij u kunnen helpen. Neem dan gerust contact met ons op.

Voor projectgerelateerde vragen kunt u onze projectleider Niels Blom (niels.blom@vanderleebruchem.nl) contacteren, of ons algemene nummer bellen (0418- 642 924).

Ook is het mogelijk om tijdens het inloopuur uw vragen te stelllen. U kunt ons vinden op onderstaand adres. Iedere woensdag om 11.00 uur in de keet. Uiteraard is er rekening gehouden met de Covid-19 maatrelen.

Buitenhavenweg thv 34

3113 BD Schiedam

Nederland

Bekijk hier de werkplanning.

Bekijk hier de overzichtstekening met de te baggeren watergangen. 

 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta