0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggerwerkzaamheden Homankanaal - Waterschap Drents Overijselse Delta 2021/2022

In opdracht van Waterschap Drents Overijselse Delta zal Aannemingsbedrijf van der Lee onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in het zuidelijke deel van het Hinthorst Homankanaal, gelegen in het landelijk gebied tussen de brug Emelangen en de spoorlijn nabij Beilen. Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
  2. het inrichten van overslaglocaties;
  3. het baggeren van de watergang LHK landelijk gebied;
  4. het vervoeren van NT baggerspecie naar depot IJsseloog;
  5. het vervoeren van vrijkomend grond en baggerspecie naar een, door het bevoegd gezag erkende (vergunde), plaats van verwerking of toepassing (ter keuze van de aannemer);
  6. het verrichten van grondwerk t.b.v. aanleg milieuvriendelijke oevers;
  7. en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta