0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggerwerkzaamheden Hoge Boezem fase 3C – Waterschap Rivierenland 2021

In opdracht van Waterschap Rivierenland zal Aannemingsbedrijf van der Lee diverse werkzaamheden uitvoeren in de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO) een Natura 2000 gebied, welke is gelegen in de Alblasserwaard, te Kinderdijk, gemeente Molenwaard. Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. het treffen van organisatorische- en administratieve werkzaamheden;
  2. het verlagen van de palendam van het pilot moeras d.m.v. trillen;
  3. het leveren van kleigrond op de loswal Overwaard, het vervoeren van de kleigrond over water en het verwerken van de kleigrond t.b.v. het afwerken van de kades B, C en D van het bestaande rietmoeras HBO;
  4. het “ontwilgen” van een deel van het rietmoeras HBO m.b.v. een moeraskraan;
  5. het graven van watergangen in het rietmoeras HBO m.b.v. een moeraskraan;
  6. het leveren en planten van zomerriet in het rietmoeras HBO;
  7. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta