0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggerwerkzaamheden Gebied 5.1 Overbetuwe – Waterschap Rivierenland 2021/2022

In opdracht van Waterschap Rivierenland zal Aannemingsbedrijf van der Lee onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in de gemeente Neder-Betuwe. Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. treffen van organisatorische en administratieve voorbereidende werkzaamheden;
  2. inrichten en vullen van 1 weilanddepot:
  3. baggeren en hydraulisch (via persleiding) vervoeren van ca. 14.151 m3 baggerspecie naar het weilanddepot;
  4. baggeren van lijnvormige watergangen en deponeren van bagger op de kant:
  5. 13.520 m (ca. 11.744 m3);
  6. ontgraven en transporteren van baggerspecie naar depot(s)/verwerkingslocatie(s) per as, totaal ca. 10.642 m3;
  7. reinigen van ca. 87 (totaal ca. 2269 m) duikers;
  8. reinigen onder ca. 19 stuks bruggen en overkluizingen;
  9. aanbrengen/herstellen van ca. 600 m. beschoeiing;
  10. verrichten van bijkomende werkzaamheden.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta