0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren 'Voorste stroom' te Oisterwijk

In opdracht van Waterschap De Dommel heeft Aannemingsbedrijf van der Lee de Voorste Stroom gebaggerd.

Het werkgebied met de te baggeren waterpartij is gesitueerd in de zandvang nabij het Stroomdalpad en Leypad binnen de gemeente Oisterwijk.

Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden die Van der Lee heeft uitgevoerd:

• Het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
• Het inrichten, instant houden en opruimen van een overslaglocatie en rijplatenbaan;
• Het baggeren van de watergang en afvoeren van de vrijkomende baggerspecie;
• In- en uitpeilwerkzaamheden.

Dit project is eind augustus 2020 met succes afgerond.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta