0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren watergang DL136 te Son en Breugel

In opdracht van waterschap de Dommel heeft Aannemingsbedrijf van der Lee watergang DL136 in Son en Breugel gebaggerd.

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

• Het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
• Het verrichten van peilwerkzaamheden;
• Het inrichten van overslaglocaties;
• Het baggeren van de watergang;
• Het vervoeren van vrijkomend sediment naar een, door het bevoegd gezag erkende (vergunde) plaats van verwerking of toepassing (ter keuze van de aannemer);
• Verwijderen van grove, bodemvreemde materialen uit de watergang uit de baggerspecie;
• En het verrichten van bijkomende werkzaamheden

Dit project is met succes afgerond in begin oktober 2020. 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta