0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren en verbreden Welsloot

Aannemingsbedrijf van der Lee zal in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren betreft baggeren en verbreden van de Welsloot (BB_16) aan
het Naardenmeer in de gemeente Gooise Meren. De baggerwerkzaamheden richt zich op de watergang Welsloot (BB_16) gelegen tussen hetNaardenmeer en Laarzenpad in landelijke gebied van de Gooise Meren. De werkzaamheden bestaanonder meer uit het verwijderen en afvoeren van de ‘Niet verspreidbare’ slib, het verbreden van de watergang en de aanleg van een zwaaikom. De grond die vrijkomt bij de verbreding en aanleg van de zwaaikom wordt lokaal toegepast om een laaggelegen perceel te verhogen.
Voor de verwerking van de grond afkomstig uit de verbreding van de watergang wordt een perceelopgehoogd.

Het betreft kadastraal perceel E 78 te Naarden. Het baggeren van de Welsloot zal perschuifboot worden uitgevoerd. Verder moet de watergang op een bepaald deel ontgraven en verruimt
worden aan 1 zijde. En er moet een zwaaikom aangelegd worden.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

  •  het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
  • het verrichten van peilwerkzaamheden;
  • het inrichten van terrein voor verwerking grond uit oever;
  •  het baggeren van watergang;
  • het vervoeren van vrijkomende baggerspecie
  • het ontgraven oever t.b.v. verruimen watergang;
    en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta