0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren Linievijver in Breda

Aannemingsbedrijf van der Lee zal in opdracht van de gemeente Breda de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het treffen van voorbereidende werkzaamheden;Het inrichten van overslaglocaties;
  • Het baggeren van diverse watergangen in stedelijk gebied;
  • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
  • Het vervoeren van vrijkomend sediment naar een, door het bevoegd gezag erkende (vergunde), plaats van verwerking of toepassing (ter keuze van de aannemer)

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta