0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren HDSR Kamerik

Het uit te voeren werk is gelegen ten westen (watergang in landelijk gebied; Middelwetering) en ten oosten
(watergang langs Provinciale weg N212/N405; Nieuwe Molenvliet) van Kamerik in de polder Kamerik Mijzijde in de
gemeente Woerden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

– het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
– het verwijderen van baggerslib door middel van baggeren in hoofdwatergangen;
– het verwijderen van baggerslib door middel van baggeren in zijwatergangen;
– het verwijderen van baggerslib door middel van baggeren onder bruggen;
– het reinigen van duikers;
– het transporteren van baggerslib naar depot;
– het inspecteren en controleren van kunstwerken;
– het verwerken van baggerslib op de kant;
– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta