0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren Havenkanaal Ooltgensplaat & Oude Tonge

In opdracht van Strukton zal Aannemingsbedrijf van der Lee in 2021 starten met het uitbaggeren Havenkanaal Ooltgensplaat & Oude Tonge.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

A. Voorbereidende werkzaamheden;
B. Baggerwerkzaamheden;
C. Transport en storten van baggerspecie;
D. Het reinigen van sluizen en onder bruggen;
E. Het afvoeren en storten van bodemvreemd materiaal;
F. Het treffen van verkeersmaatregelen;
G. Het treffen van de nodige arbeidshygi├źnische voorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
H. Het regelen van communicatie;
I. Omgevingsmanagement;
J. En alle voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

Wij kijken er naar uit om met dit project te starten.

 

Dit project zal begin 2021 worden uitgevoerd. 

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta