0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren Haven Leerdam

In opdracht van Gemeente Vijfheerenlanden zal aannemingsbedrijf Van der LeeĀ binnen het stedelijk gebied van de woonkern Leerdam, in de haven langs
de Linge, verschillende baggerwerkzaamheden uitvoeren.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het baggeren van verschillende haven vakken;
– het afvoeren van baggerspecie;
– het scheiden en afvoeren van bodemvreemd materiaal en (grof) afval/ drijfvuil;
– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Inwonersnieuws/Baggerwerkzaamheden_Leerdam

 

 

© Copyright 2021 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta