0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren Haarlemmermeerpolder - HH Rijnland

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland voeren wij onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit op het Haarlemmermeer deze hebben met name betrekking op het opzetten en het beheren van de weilanddepots. Het verrichten van baggerwerkzaamheden, het verwijderen van baggerspecie uit duikers. De baggerspecie word gescheiden van mogelijk afval waarna het word afgevoerd en verwerkt.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta