0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren Beuningen Gebied 14.1 - Waterschap Rivierenland

In Beuningen voert Aannemingsbedrijf Van der Lee in opdracht van Waterschap Rivierenland onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in de A-watergangen. Zowel in stedelijk als in landelijk gebied binnen de gemeenten Beuningen en Nijmegen. De onderhoudsbaggerwerkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van peilwerkzaamheden, met vervolgens het baggeren van 22 km lijnvormige watergangen waarvan de bagger gedeponeerd word op de kant (ca. 15.500 m3). Er word een gemeentelijkdepot ingericht voor het hydraulisch afvoeren van ca 37.000 m3 baggerspecie. Ook voeren wij 26.500 m3 baggerspecie via persleiding en 20.300 m3 baggerspecie per as naar de verwerkingslocatie grondbank Beuningen. Een 200m3 klasse NT baggerspecie word afgevoerd naar een vergunde en erkende verwerkingsinrichting. Naast het baggeren, reinigen wij onder circa 35 bruggen en worden er circa 250 duikers gereinigd. Tot slot brengen wij ongeveer 1.100 meter beschoeiing aan.

© Copyright 2022 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta