0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Ons bedrijf

Aannemingsbedrijf Van der Lee heeft al ruim 25 jaar ervaring in het uitvoeren van werken binnen de Grond- Weg- en Waterbouw. Doordat Van der Lee een familiebedrijf is zijn de lijnen kort. Wij hechten veel waarde aan kwalitatief goed werk en voeren projecten in nauwe samenwerking uit met opdrachtgevers.

Intensief overleg

De uitvoering werkt mee aan de planning, er is binnen ons bedrijf intensief overleg tussen projectleiding en uitvoering en de directie is bekend met onderaannemers en toeleveranciers. Ons werkgebied is landelijk en onze opdrachtgevers zijn divers; waterschappen, provincies, gemeenten, natuurorganisaties, aannemers, etc.

Baggeren Steenbergen door Aannemingsbedrijf van der Lee BV

Onze specialismen

Binnen ons bedrijf hebben we diverse specialismen welke onderstaand kort zijn samengevat:

 • (Onderhouds)baggerwerk & waterbodemsaneringen;
 • Plaatsen van (kunststof) beschoeiingen;
 • Aanbrengen van houten/stalen damwanden;
 • Natuurtechnisch grondverzet, aanleg van natuurvriendelijke oevers;
 • Realiseren van kadeverbeteringen;

Gecertificeerd

Als bedrijf zijn wij gecertificeerd voor:

 1. Co2 Prestatieladder niveau 5
 2. VCA**
 3. ISO 9001:2015
 4. SIKB BRL 7000 protocol 7003
 5. Bevoegd tot het vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen (VIHB)
 6. Tot slot is Aannemingsbedrijf Van der Lee een erkend Leerbedrijf.

© Copyright 2020 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta