0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Co2-Prestatieladder en Duurzaamheid Aannemingsbedrijf Van der Lee

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Van der Lee

Met deze pagina van de Van der Lee website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is besloten om de CO₂-Prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. Van der Lee zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Van der Lee omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5.

A | INZICHT:

Van der Lee heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2012 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE:

Van der Lee heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE:

Van der Lee communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.
Van der Lee wil in de CO2  en het verbruik van schaarse middelen ten gevolgen van productie en levering van onze producten reduceren.

D | PARTICIPATIE:

Van der Lee neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is  het initiatief Nederland CO2  Neutraal. ( http://nlco2neutraal.nl/)

Nederland CO2 Neutraal

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn!  Dat is de boodschap die de oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Van der Lee:

 

Archief:

© Copyright 2020 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta